dutch Nederlands / English English
Home

BVD Bouwkostenmanagement


Bij het realiseren van bouwprojecten is het beheersen van de financiële processen essentieel.
Bouwkostenmanagement is in deze procesbeheersing een belangrijk technisch-economisch instrument.
Bouwkostenmanagement is méér dan alleen kosten berekenen.
Projectrealisatie binnen (vastgestelde) budgetten vergt meer, en andere competenties en vakkennis.
Bouwkostenmanagement omvat onder andere:
haalbaarheidsstudies – locatieadviezen -investeringskostenramingen – directiebegrotingen – budgetcontrole (zowel tijdens het ontwerp als bij de uitvoering) – en vele andere zaken aangaande investeringen in gebouwen.

Bert van Dijk Bouwkostenmanagement is een deskundige en onafhankelijke adviseur op het gebied van investerings- en bouwkosten, met name gespecialiseerd in de industriële – en utiliteitsbouw.

Bert van Dijk Bouwkostenmanagement adviseert in investerings- en bouwkosten gedurende de gehele looptijd van een bouwproces, en wel vanaf de eerste ideevorming bij een opdrachtgever tot en met de finale realisatie van een project.